CÂN ĐIỆN TỬ

Cân điện tử Thái Bình Dương cung cấp các loại cân điện tử: Cân bàn, cân sàn, cân treo, cân đếm, cân phân tích, cân mủ cao su, cân sức khỏe, cân nhà bếp, cân vàng, cân xe tải, cân kỹ thuật, cân trọng lượng, cân thủy sản, load cell, quả chuẩn, ….

chi tiết

Cân vàng
                     
chi tiết                                                                               chi tiết

Cân phân tích OHAUS                                      Cân phân tích GX AND
   
chi tiết                                                                         chi tiết

Cân điện tử                                                               Cân bàn
   
chi tiết                                                                           chi tiết


Cân phân tích                                                                    Cân sàn
chi tiết                                                                             chi tiết

Cân sức khỏe                                                                   Cân treo
chi tiết                                                                                chi tiết

Cân xe tải                                                                             Cân thủy sản
         
chi tiết                                                                                 chi tiết

Cân mủ cao su                                                               Cân nhà bếp

          
chi tiết                                                                                   chi tiết

Cân vàng                                                                           Cân đếm
           
chi tiết                                                                                      chi tiết

Cân công nghiệp                                                              Cân kỹ thuật
        
chi tiết                                                                                     chi tiết

Cân trọng lượng                                                              Cân tính giá
           
chi tiết                                                                             chi tiết
Phụ kiện
Load cell
 Load cell                                                                        Quả chuẩn
         
chi tiết                                                                             chi tiết

Đầu cân                                                                           Phụ kiện
         
chi tiết                                                                             chi tiết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét